Biuro Rachunkowe Biegłych Rewidentów "EKSPERT-5" Spółka z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 35 powstała w dniu 19.06.1997 r.

Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod nr KRS 0000197764.

Biuro Rachunkowe Biegłych Rewidentów "EKSPERT-5" Spółka z o. o. w Ustrzykach Dolnych, ul. 29 Listopada 35 wpisane jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych uchwałą nr 373/89/97 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z dnia 18 listopada 1997 r. pod numerem ewidencyjnym 1721.

Równocześnie oświadczamy, że spółka w stosunku do przedsiębiorstw spełnia wymogi określone w art. 66 ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1999 r. z późniejszymi zmianami. (Dz. U. z 2002 r.)

Funkcję członków zarządu pełnią biegli rewidenci posiadający długoletnie praktyki zawodowe.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Biura oraz do skorzystania z naszych usług.

EKSPERT-5


» Sprawozdanie z przejrzystości działania - 2014
   Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4

» Sprawozdanie z przejrzystości działania - 2015
   Strona 1 | Strona 2 | Strona 3 | Strona 4

» Sprawozdanie z przejrzystości działania - 2016

  © 2017 - EKSPERT-5 · Biuro Rachunkowe Biegłych Rewidentów Odwiedzin: 488  

ekspert, ekspert5, ekspert-5, ustrzyki dolne, podkarpackie, biuro rachunowe, biuro rachunkowe biegłych rewidentów, badanie sprawozdań finansowych, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych,
ekspertyzy ekonomiczno-finansowe, doradztwo podatkowe, doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji księgowości, prowadzenie postępowania likwidacyjnego i upadłościowego